Czy warto kapitalizować rentę powypadkową?

  • 0

Czy warto kapitalizować rentę powypadkową?

Tags : 

Renta powypadkowa z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego lub zmniejszonych możliwości np. zarobkowych wypłacana jako świadczenie miesięczne, może zostać skapitalizowana czyli wypłacona jako świadczenie jednorazowe. W praktyce oznacza to, że poszkodowany zamiast kilkuset złotych miesięcznie może otrzymać kilkaset tysięcy jednorazowo. Roszczenie rentowe opisane w przepisie art. 444 § 2 k.c ma bowiem stanowić wynagrodzenie szkody, jakiej doznała osoba uprawniona do alimentacji w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez prawdopodobny okres trwania tego obowiązku – często więc nawet do końca życia.
Pamiętać jednak należy, aby uzasadnić wniosek o kapitalizację świadczenia „ważnymi względami”. Jednym z takich „ważnych powodów” jest aktywizacja zawodowa, otwarcie małej działalności gospodarczej, która umożliwi poszkodowanemu uzyskanie zdolności zarobkowej w nowym zawodzie dostosowanym np. do jego inwalidztwa.
Zmiana trybu życia i zapewnienie sobie utrzymania własną przedsiębiorczością, są z każdego punktu widzenia właściwsze od egzystencji rencisty. Renta w wysokości kilkuset złotych zużyta zostanie jedynie w sposób konsumpcyjny kwota jednorazowa wypłacana z góry bez wątpienia przyczyni się do realnej poprawy warunków bytowych poszkodowanego.


Zostaw komentarz