Wypadki komunikacyjne

Kancelaria MFK Odszkodowania posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne są w całości pokrywane z polisy OC sprawy wypadku lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku, gdy sprawca nie posiadał polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony.

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych

Każdy poszkodowany w wypadku (rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy), o ile nie jest wyłącznym sprawcą, ma prawo do uzyskania odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

Odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków

Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

Zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku. Pomagamy w uzyskaniu zadośćuczynienia nawet do 20 lat wstecz.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do następujących roszczeń:

 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (w celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych).
 • Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
  • kosztów zakupów leków,
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
  • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • kosztów konsultacji u specjalistów,
  • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
  • utracony dochód z każdej formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej.

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych czlonków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 k.c.).
 • Stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem zmarłego Poszkodowanego, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci Poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Żadne pieniądze nie przywrócą życia tragicznie zmarłym bliskim, jednakże finansowa rekompensata za śmierć osoby bliskiej pozwoli godnie żyć, pomoże bliskim zmarłego odnaleźć się w tej nowej, niełatwej sytuacji i będzie stanowiła zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W sytuacji, gdy Państwo ponieśli szkodę wskutek wypadku komunikacyjnego, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy szansę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.